Milieukosten warmtepomp jarenlang te laag ingeschat; bouwregels en MPG rekenmethode onder druk

Warmtepompen zijn materiaal-technisch gezien veel slechter voor het milieu dan werd aangenomen. De score, zo blijkt uit onderzoek, is ‘zo slecht’ dat nieuwe woningen of kantoren nauwelijks nog aan de regels voor duurzaam bouwen voldoen. Om bouwplanvertraging te voorkomen is een tijdelijke ‘verrekenfactor voor nieuwe installaties’ van kracht. Criticasters spreken van een juridisch onhoudbaar geitenpaadje.

Een warmtepomp scoort dus in de MPG rekenmethode veel slechter (ongeveer 11 keer slechter) dan tot nu toe wordt aangenomen, maar energie technisch scoort dit apparaat nog steeds wel erg goed in de BENG berekening (energielabel)

Bron: Cobouw
Lees hier het hele artikel
https://www.cobouw.nl/311312/milieukosten-warmtepomp-jarenlang-te-laag-ingeschat-bouwregels-duurzaam-huis-onder-druk

Bouw krijgt nog respijt, maar CO2-uitstoot materiaal gaat echt meetellen

milieuprestatie eis

Als het aan minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) ligt, komt er een norm voor de CO2-emissie van materialen in gebouwen. “Dit gaat zeker de bouwsector veranderen”, zegt Norbert Schotte, mede-oprichter van de Gideonsbeweging.

Een CO2-normering voor materiaalgebruik in gebouwen, een aanscherping van de milieuprestatie-eis voor gebouwen (MPG) én het stimuleren van biobased bouwen.

Daarnaast ligt er een voorstel om de eis aan de MPG berekening te verscherpen naar 0,5 in 2025! De huidige eis in 2023 van de MPG berekening ligt nog op 0,8.

Bron: Cobouw
Lees het hele artikel hier:

https://www.cobouw.nl/310223/bouw-krijgt-nog-respijt-maar-co2-uitstoot-materiaal-gaat-echt-meetellen

Nederland wil volledig circulair bouwen voor 2050

Het kabinet heeft de ambitie gesteld om Nederland vóór 2050 volledig circulair te maken. Voor 2030 is er een tussendoel gesteld van 50% minder primaire (nieuwe) grondstoffen in onze economie. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Rijksprogramma Nederland Circulair 2050. Lees hier het hele artikel op https://milieudatabase.nl/circulaire-indicatoren-bij-gebruik-van-de-bepalingsmethode-milieuprestatie-bouwwerken/ Bron: Milieudatabase.nl

MPG Milieudatabase 3.0

Veel mensen is het ontgaan, maar veel programma’s voldoen sinds 1-1-2021 niet meer!De eerste gemeenten hebben dit nu ook in de gaten en keuren berekeningen af die niet met de juiste rekentools gemaakt zijn! Wilt u een berekening die wel voldoet aan de Nationale Milieudatabase 3.0? NMD 3.0Stichting NMDMPG 3.0MRPIMPGCalcGPR Materiaal mail ons voor een MPG berekening die voldoet … Lees meer

MPG eis wordt 1 juli 2021 aangescherpt!

Met ingang van 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8 bron. www.rijksoverheid.nl/milieuprestatie-2021-aangescherpt

MPG berekening omzetten Milieudatabase 3.0

Snel uw oude MPG berekening laten omzetten naar een berekening die voldoet aan de Nationale Milieudatabase 3.0?Normaal kunnen wij dit binnen 6-8 werkdagen voor u realiseren! Veel mensen is het ontgaan, maar veel programma’s voldoen sinds 1-1-2021 niet meer!Steeds meer gemeenten hebben dit nu ook in de gaten en keuren berekeningen af die niet met de juiste rekentools gemaakt … Lees meer