Nederland wil volledig circulair bouwen voor 2050

Het kabinet heeft de ambitie gesteld om Nederland vóór 2050 volledig circulair te maken. Voor 2030 is er een tussendoel gesteld van 50% minder primaire (nieuwe) grondstoffen in onze economie. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Rijksprogramma Nederland Circulair 2050.

Lees hier het hele artikel op https://milieudatabase.nl/circulaire-indicatoren-bij-gebruik-van-de-bepalingsmethode-milieuprestatie-bouwwerken/

Bron: Milieudatabase.nl