Eis MPG berekening

Eis milieuprestatieberekening per 1 juli 2021 aangescherpt!

Voor woningen is de actuele MPG eis 0,5 (sinds 1 juli 2021)

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is voor woningen verscherpt van 1,0 naar 0,8 per 1 juli 2021 en het huidige vastgestelde doel is MPG aanscherping naar naar 0,5 in 2030 (er wordt zelfs onderzocht of dit niet al in 2025 kan worden ingevoerd). 

Eis MPG berekening kantoor per 1 juli 2021

MPG score voorbeeld materiaal

Voor een kantoor blijft de MPG eis per 1 juli 2021 nog steeds 1,0

Zie bron. www.rijksoverheid.nl/milieuprestatie-2021-aangescherpt

Bouwers moeten meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 te halveren (Eis MPG van 1,0 naar 0,5 te brengen). Onderzocht wordt ook hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen.

Vragen?

Heeft u vragen over de milieuprestatieberekening of een van bovenstaande artikelen?
Neem gerust contact met ons op.