MPG Milieudatabase 3.0

Veel mensen is het ontgaan, maar veel programma’s voldoen sinds 1-1-2021 niet meer!
De eerste gemeenten hebben dit nu ook in de gaten en keuren berekeningen af die niet met de juiste rekentools gemaakt zijn!

Wilt u een berekening die wel voldoet aan de Nationale Milieudatabase 3.0?

NMD 3.0
Stichting NMD
MPG 3.0
MRPI
MPGCalc
GPR Materiaal

mail ons voor een MPG berekening die voldoet aan de NMD 3.0!