Milieukosten warmtepomp jarenlang te laag ingeschat; bouwregels en MPG rekenmethode onder druk

Warmtepompen zijn materiaal-technisch gezien veel slechter voor het milieu dan werd aangenomen. De score, zo blijkt uit onderzoek, is ‘zo slecht’ dat nieuwe woningen of kantoren nauwelijks nog aan de regels voor duurzaam bouwen voldoen. Om bouwplanvertraging te voorkomen is een tijdelijke ‘verrekenfactor voor nieuwe installaties’ van kracht. Criticasters spreken van een juridisch onhoudbaar geitenpaadje.

Een warmtepomp scoort dus in de MPG rekenmethode veel slechter (ongeveer 11 keer slechter) dan tot nu toe wordt aangenomen, maar energie technisch scoort dit apparaat nog steeds wel erg goed in de BENG berekening (energielabel)

Bron: Cobouw
Lees hier het hele artikel
https://www.cobouw.nl/311312/milieukosten-warmtepomp-jarenlang-te-laag-ingeschat-bouwregels-duurzaam-huis-onder-druk

Bouw krijgt nog respijt, maar CO2-uitstoot materiaal gaat echt meetellen

milieuprestatie eis

Als het aan minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) ligt, komt er een norm voor de CO2-emissie van materialen in gebouwen. “Dit gaat zeker de bouwsector veranderen”, zegt Norbert Schotte, mede-oprichter van de Gideonsbeweging.

Een CO2-normering voor materiaalgebruik in gebouwen, een aanscherping van de milieuprestatie-eis voor gebouwen (MPG) én het stimuleren van biobased bouwen.

Daarnaast ligt er een voorstel om de eis aan de MPG berekening te verscherpen naar 0,5 in 2025! De huidige eis in 2023 van de MPG berekening ligt nog op 0,8.

Bron: Cobouw
Lees het hele artikel hier:

https://www.cobouw.nl/310223/bouw-krijgt-nog-respijt-maar-co2-uitstoot-materiaal-gaat-echt-meetellen