Milieukosten warmtepomp jarenlang te laag ingeschat; bouwregels en MPG rekenmethode onder druk

Warmtepompen zijn materiaal-technisch gezien veel slechter voor het milieu dan werd aangenomen. De score, zo blijkt uit onderzoek, is ‘zo slecht’ dat nieuwe woningen of kantoren nauwelijks nog aan de regels voor duurzaam bouwen voldoen. Om bouwplanvertraging te voorkomen is een tijdelijke ‘verrekenfactor voor nieuwe installaties’ van kracht. Criticasters spreken van een juridisch onhoudbaar geitenpaadje.

Een warmtepomp scoort dus in de MPG rekenmethode veel slechter (ongeveer 11 keer slechter) dan tot nu toe wordt aangenomen, maar energie technisch scoort dit apparaat nog steeds wel erg goed in de BENG berekening (energielabel)

Bron: Cobouw
Lees hier het hele artikel
https://www.cobouw.nl/311312/milieukosten-warmtepomp-jarenlang-te-laag-ingeschat-bouwregels-duurzaam-huis-onder-druk