MPG berekening naar 0,5 in 2025?

vandaag hebben wij het Symposium van de Nationale Milieu Database uiteraard bezocht c.q. live online gevolgd.

Een uitgebreid programma waarin veel aan bod kwam.

Nationale Milieudatabase op weg naar 2023

 • Nationale Milieudatabase op weg naar 2023
  Jan-Willem Groot en Paul ten Kroode, Stichting Nationale Milieudatabase
 • De Europese Green Deal en de Nederlandse Milieuprestatie
  Robert Dijksterhuis, gezant duurzaam bouwen, ministerie van BZK
 • Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030
  Arie Mooiman, KNB – vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
 • Naar een geïntegreerde MPG-berekening in het ontwerpproces
  René Cleijpool, Dutch Data Masters – DigiGO-project BIM
 • Aan tafel: Wat is de rol en de betekenis van het stelsel van Milieuprestatie?

Meest belangrijke, voor ons, is dat de stichting de beoogde verlaging van de MPG die tot nu toe voor 2030 gepland staat, graag wil versnellen en de overheid adviseert om de MPG norm reeds in 2025 op maximaal 0,5 te zetten.

Het is natuurlijk nog geen gelopen race, wat ons betreft ook iets te snel, zeker omdat de gevolgen van zo’n lage MPG nog niet getoetst zijn in combinatie met de BENG berekening.

Maar dat de MPG berekening de komende jaren steeds lastiger te halen zal worden is een feit, ontwerpers houdt dus al rekening met materiaalkeuzes bij het ontwerpen!