MPG Kantoor in combinatie gebouw

MPG berekening kantoor (Milieuprestatie gebouwen) voor een combinatiegebouw met kantoorfunctie verplicht of niet?

De milieuprestatie gebouwen (MPG berekening) is verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m2.

Maar hoe moet er dan worden omgegaan met combinatiegebouwen, zoals een bedrijfsgebouw die bestaat uit een werkplaats (industrie) en bijbehorende kantoren?
Hierover geeft het bouwbesluit het volgende aan:

MPG kantoor

MPG berekening kantoor, het RVO geeft aan:

WEL: gebouwen met een hoofdfunctie wonen of kantoor
WEL: nevenfuncties bij een kantoorgebouw
NIET: kantoor dat deel uitmaakt van een gebouw met andere gebruiksfuncties dan een kantoorfunctie
NIET: gebouwen met een instandhoudingstermijn van ten hoogste 15 jaar op dezelfde locatie

Met andere woorden is de milieuprestatie gebouwen niet van toepassing op een gebouw die bestaat uit meerdere hoofd-gebruikfuncties.

bron: rijksoverheid.bouwbesluit.com

Vragen?

Heeft u vragen over de milieuprestatieberekening of een van bovenstaande artikelen?
Neem gerust contact met ons op.