icon-question-sign  [icon icon=”icon-question-sign” size=”20pt” color=”B30838″]

 

To do or not?

BIM is een fantastisch middel in de bouw.
Echter BIM moet wel op de juiste manier worden toegepast.

We zien al enige tijd een trend dat iedereen zomaar een BIM pakket aanschaft, omdat men bang is de boot te missen.

LET OP! we komen regelmatig mensen tegen die denken dat BIM staat voor tekenen in 3D. Echter BIM gaat veel verder dan alleen 3D tekenen!

Een BIM (Building Information Model) is in feite het virtuele bouwwerk, dat veel meer data bevat dan alleen maar geometrie. De kern van het BIM is een 3D model, maar het omvat ook relevante projectdata die niet in dat model kunnen worden opgeslagen. Er wordt door verschillende partijen in hetzelfde model gewerkt (Architect, Constructeur, Installateur etc.)

[accordion][accordion_item title=”BIM verder uitgelegd”]Het BIM gaat in theorie de hele levensduur van het betreffende bouwwerk mee en waarschijnlijk nog veel langer, omdat het na de sloop van het echte bouwwerk kan worden gearchiveerd. Het BIM is tijdens de levensduur een belangrijke referentie en gegevensbron voor ontwerp, realisatie, onderhoud, facility management, asset management en reconstructies. Het ondersteunt dus in potentie alle werkzaamheden. In het BIM wordt de informatie opgeslagen in een database, gekoppeld aan de onderscheiden objecten of ‘dingen’ die in een bouwwerk voorkomen. Het betreft niet alleen geometrische informatie, maar ook informatie over de niet-geometrische kenmerken van de objecten (bijvoorbeeld materiaal, gewicht, capaciteit, prijs, fabricaat enz.). Een 3D model is daardoor veel rijker aan informatie dan alleen de geometrie. Het grafische 3D model is slechts één van de mogelijke representaties van (een selectie van) de informatie uit de onderliggende database. Het 3D model bevat bovendien niet alle informatie die van belang is voor het vastleggen van het project. In ieder project komen documenten voor – specificaties, berekeningen, simulaties, documentatiemateriaal, garanties, schema’s, afbeeldingen, aanvullende 2D tekeningen enz. – die geen onderdeel zijn van het 3D model, maar die wel op een gestructureerde manier moeten worden opgeslagen en overgedragen. Het 3D model en de aanvullende informatie samen noemen we in deze leidraad het BIM.[/accordion_item][/accordion]

 

BIM heeft in onze visie alleen zin als alle betrokken partijen hiermee werken.

– we hebben het al mee gemaakt dat er in de voorbereiding een compleet BIM-model is opgezet en vervolgens een aannemer zonder enige CAD mogelijkheden de uitvoering gaat doen = gemiste kans!

Wij zijn zeer zeker voorstander van BIM, mits project zich er voor leent en mits de visie en de uitvoering goed is!

Neem eens vrijblijvend contact op om meer te ervaren over onze BIM ervaring en visie

 

BIM heel helder uitgelegd!